Sunday, March 2, 2008

KATA DR. BURHANUDDIN, BALDATUN THAYIBATUN WA RABBUN GHAFUUR

DALAM ucapan dasarnya kepada Muktamar PAS di Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru, Kuala Lumpur tahun 1955 seminggu sebelum TAnah Melayu merdeka, Dr. Burhanuddin al-Hilmy ada menyebut tentang Baldatun Thayibatun Wa Rabbun Ghafuur.
Maksudnya: Negara (masyarakat) kebajikan yang diredhai Allah.
Negara kebajikan yang diredhai Allah atau mendapat keampunan Allah itulah yang PAS hendak tegakkan di Tanah Melayu merdeka masa itu kiranya PAS diberi kepercayaan oleh rakyat.
Apa yang dicita-citakan oleh PAS 50 tahun dulu dihidupkan semula untuk terus diperjuangkan seperti thema manifesto pilihan raya umum ke 12 yang bayangkan oleh Presidennya Dato Seri Haji Abdul Hadi Awang.
Manifesto itu belum lagi dilancarkan, tetapi beliau mengumumkan bahawa matlamatnya adalah untuk menegakkan sebuah Negara dan masyarakat berkebajikan.
Setakat ini negara kebajikan yang dibayangkan oleh pemimpin PAS iaitu untuk memberi pendidikan percuma, khidmat dan rawatan percuma, harga runcit petrol yang rendah, projek pembangunan untuk rakyat, dan merapatkan jurang kaya-miskin.
Tiada media menyebutkan tentang Baldatun Thayibtun wa Rabbun Ghafuur, tetapi negara berkebajikan yang dimaksudkan itu adalah memenuhi konsep Baldatun Thayibatun wa Rabbun Ghafuur itu.
Konsep itu adalah sebahagian dari ajaran Islam dan ia adalah ciri-ciri isi negara dan masyarakat dalam kenegaraan yang dituntut oleh Islam. Matlamat negara dan sebuah kerajaan yang dikehendaki oleh Islam ialah dapat memberi kebajikan yang sebanyak-banyaknya kepada rakyat dan penduduk yang menumpang di negara itu tanpa mengira agama, keturunan, budaya, bahasa dan lain-lain.
Itulah yang ditunjukkan oleh negara Madinah yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW apabila baginda mengepalai hijrah 1429 tahun hijrah yang lalu. Baginda menegak tauhid ke dalam diri setiap Muslim, tetapi kebajikan yang dipancarkan dari negara dan pentadbirannya dinikmat sama adil oleh orang Yahudi, orang Kristian malah oleh golongan munafiqin.
Rahmat pertama yang dinikmati oleh puak Yahudi yang saling bertelagah di Madinah sebelumnya dapat berdamai di bawah pentadbiran baru yang berorentasikan negara kebajikan yang mendapat keampunan Tuhan itu. Perdamaian dan saling tidak bercakaran sama sendiri itu adalah satu kebajikan yang amat berharga.
Keadilan dan kebajikan yang berjalan di Madinah itu memudahkan Islam itu tersebar ke seluruh semenjanjung Arab selepas pembebasan Mekah. Arab adalah bangsa yang terkenal bengis sebelumnya. Tetapi keadilan dan kebajikan yang terdapat dalam pentadbiran negara menunduk bangsa yang bengis itu menerima dan menyambutnya.
Apabila sampai kepada pemerintahan Khalifah Omar al-Khatab, maka kebajikan yang berkesan itu disambut pula oleh masyarakat Parsi dan lain-lain yang berjiran dengan semenanjung Arab.
Sampai kepada pentadbiran Khalifah Omar Abdul Aziz, tiada lagi penduduk dalam wilayah kenegaraan Islam yang besar itu bersedia menerima agihan zakat baik dari pemerintah mahu pun dari individu. Yang menyebabkan tiada lagi orang mahu menerima zakat ialah disebabkan mereka telah berkecukupan. Kabjikan yang dilimpahkan ke tengah masyarakat menyebabkan orang mudah mencari rezeki dan mudah memenuhi keperluan hidup dengan usaha sendiri.
Limpahan kebajikan di bawah Omar Abdul Aziz itu belum dapat ditandingi oleh mana-mana pentadbiran Islam dan bukan Islam hingga sekarang. Antara kejayaan pentadbiran itu ialah rahmat keberkatan dari Allah yang tinggi justeru keadilan dan kebajikan tinggi.
Adalah sukar bagi kita mencapai darjat kepimpinan Omar Abdul Aziz itu dan keampunan yang tinggi Allah beri kepadanya dan masyarakatnya, tetapi gaya dan kejayaannya itulah yang wajar dijadikan model dan tiruan oleh semua pemegang kerajaan, moga-moga dilimpahkan keredaan dan kemapunannya yang melimpah ruah.
Allah beri rahmat dulu rakyat bijih timah dan getah. Kini Allah beri pula rahmat petrol dan kelapa sawit. Suasana dunia yang gawat menyebabkan harga petrol naik melangit. Tiada apa ertinya bagi nikmat petrol kepada rakyat kalau harga runcit petrol sama saja dengan masyarakat yang tidak dianugerah petrol.
Rahmat itu Allah beri supaya ia dapat dinikmati oleh rakyat. Bila rahmat datang tetapi tidak dapat dinikmati, maka ia adalah tanda rakyat didera dan tidak mendapat nikmat kebajikan.
Rakyat mesti mendapat kebajikan dari rahmat petrol dan kenaikan petrol dalam pasaran dunia adalah rahmat kepada negara. Maka PAS yang mendukung cita-cita menyampaikan kebajikan, boleh memberi harga runcit yang murah kepada pengguna.
Petrol dan gas yang dihasilkan itu tidak habis untuk kegunaan domistik. Berlipat ganda lagi yang boleh dijual dalam pasaran dunia. Maka keuntungan dari eksport itu menampung keperluan negara apabila ditadbir secara berhemah.
Harga sawit juga tinggi. Kegunaan dalam negeri tidak habis. Boleh dieksport. Jika negara ditadbir atas kehendak kebajikan dan tentunya janji Allah bagi memberi keampunan, maka akan ada barakah bagaimana pengeluar sawit itu boleh berlipat ganda. Akan Allah subur dan lebatkan buahnya. Akan Allah beri petunjuk supaya ada teknik bagi menggandakan pegeluarannya.
Apabila rakyat menimkati runcit petrol yang murah, maka semua keperluan hidup akan murah, maka kebajika lain yang diterima rakyat ialah pendapatan masing-masing cukup dan berlebihan.
Negara bukan bergantung pada petrol dan sawit saja. Ia ada sumber-sumber lain. Maka dengan keberkatan atas semua sumber itu negara tidak akan bangkraf dengan menurunkan runcit minyak dan gas, boleh menampung keperluan pendidikan percuma dan rawatan kesihatan percuma. Kalau pun pecuma itu satu cita-cita yang ideal, tetapi setidak-tidaknya ia boleh menjadikan khidmat pendidikan dan rawatan kesihatan yang serendah mungkin.
Jika boleh tidak akan berlaku lagi kes ibu bapa merayu bantuan untuk merawat anak yang jantung berlubang atau penyakit pelik. Kes-kes seperti itu mampu ditampung oleh perkhidmatan kesihatan negara atau itulah masa menggunakan wang zakat yang sudah berkurang penerimanya.
Pendapatan individu yang berlebihan disebabkan oleh rincit petrol murah dan harga barang murah menyebabkan lebih yang membayar zakat. Pungutan zakat yang melimpah ruah itu sendiri yang perlu dihabiskan tahun itu juga boleh menampung keperluan pendidikan percuma dan khidmat kesihatan percuma.
Lain-lain rahmat kebajikan dan keampunan Allah, akan dapat melepaskan negara dari segala macam penyakit sosial. Khidmat membasmi rasuah nescaya jadi lebih berkesan. Jenayah boleh diminimakan. Jika ada rasuah dan jenayah berlaku dalam negara kebajikan, ia dijadikan Allah sebagai ingatan kepada keburukan jenayah dan menanam rasa gerun dan rasa benci rakyat kepada yang lupa akan keburukan jenayah.
Jika rasuah dan jenayah diletakkan dalam tahap yang rendah, banyak harta kerajaan dan inidividu dapat diselamatkan. Perbelanjaan atas polis dan pencegah rasuah boleh dikurang. Bilangan polis tidak perlu besar. Dengan rasuh yang mencefah sifat dan jenayah yang jarang-jarang, bilang polis yang diperlukan sekadar yang memadai kerana dalam hati setiap orang tertaram semangat dan tanggungjawab polis bagi memerangi jenayah.
Sebahgian dari belanja untuk perkhidmatan polis, anti penyeludupan dan anti rasuah boleh ditamnah kepada peruntukan pendidikan dan khidmatan kesihatan. Sebahagian dari tenaga dalam polis itu lebih diperlukan dalam perkhidmatan guru. Kita memerlu guru dan tenaga rawatan dan kesihatan yang lebih ramai bagi memastikan setiap rakyat mendapat pendidikan yang secukupnya dan kemudahan rawatan yang seluas-luasnya.
Negara berkebajikan tidak akan betemu lagi dengan kes membeli kapalselam Perancis dan pesawat pejuang Sukhoi Rusia dengan komisyen setelah bilion. Jika komisyen itu tidak ada, negara akan selamat setengah bilion. Dan jika Persncis dan Rusia memperaturkan komisyen setengah bilion itu mesti ada, maka peraturan itu kena terima juga, bolehlah diperkenankan tetapi duit negara setengah bilion itu dipulangkan semua ke kantung kerajaan.
Setengah bilion ini boleh menyumbang kepada kebangrafan. Apabila akhlak cabul yang diamalkan itu dikumpulkan, maka amat besar khazanah negara ini dilesapkan. Inilah yang memblehkan negara ini tidak cukup harta untuk menampung pembangunan ekonomi.
Kalau negara belum bangkraf dengan amalan itu, ianilah yang menyhebabkan khidmat kesihatan yang dihadapi rakyat begitu tinggi, perbelanjaan atas pendidikan tinggi hingga ada yang tidak meneruskan pengajian disebabkan tidak cukup duit dan inilah yang menjadikan sara hidup rakyat tinggi kelangit.
Jika negara ini ditadbir mengikut kemahuan baldatun thayibatun wa rabbun ghafuur maka negara tidak bergantung banyak kepada pelaburan asing bagi membangunkan koridor WPI, koridor utara, timur, Sabah dan Sarawak.
Kalau Singapura yang kemerdekaannya dianugerah Malaysia dilihat sebagai penyumbang modal terbesar dalam korodor WPI, mengapa Malaysia yang lebih merdeka dan melancarkan rancangan pembangunan tidak boleh menyediakan modal sendiri untuk pembangunan itu? Semuanya ini pembangunannya betul-betul di bawah pengaruh kapitaisma yang menindas itu. Cukup selama lebih 50 tahun Malasia menjadi hamba kapitalisme dan rasuah, maka tiba masanya kita memulakan pembangunan berkebajikan yang mendapat keampunan Allah.

No comments:

Post a Comment